Εσωτερικές Επιφάνειες Τοιχοποιίας

Το χρώμα έχει σκάσει στα σημεία που έχει προηγηθεί στοκάρισμα

ΑΙΤΙΑ:
·         Ο στόκος είναι κακής ποιότητας
·         Κατά την εφαρμογή δεν ακολουθήθηκε η σωστή σειρά δηλ. στοκάρισμα - αστάρωμα - βάψιμο

ΛΥΣΗ:
Απομάκρυνση των σαθρών κομματιών με σπάτουλα και αστάρωμα με αστάρι εμποτισμού. Έπειτα ακολουθεί στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο, αστάρωμα εκ νέου με αστάρι εμποτισμού και κατόπιν εφαρμογή του τελικού χρώματος .

Η βαμμένη επιφάνεια δεν έχει την ίδια απόχρωση σε όλα τα σημεία της κατά μήκος της επιφάνειάς της

ΑΙΤΙΑ:
·         Υπερβολική αραίωση
·         Η διασπορά των χρωστικών που περιέχει η απόχρωση δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω περιορισμένου χρόνου ανάδευσης στη μηχανή (όταν δεν είναι έτοιμη απόχρωση και προέρχεται από το σύστημα ανάδευσης)
·         Δεν έχει προηγηθεί σωστό αστάρωμα
·         Η επιφάνεια σε κάποια σημεία της είναι περισσότερο πορώδης

ΛΥΣΗ:
Βάφετε την επιφάνεια ένα χέρι ακόμη, με πλαστικό ανώτερης ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αραίωση και στην πλήρη ομογενοποίηση των χρωστικών.

Εμφάνιση υγρασίας και μούχλας (μαύρες, γκρι-καφέ κηλίδες)

ΑΙΤΙΑ:
·         Ζεστές και υγρές συνθήκες με ανεπαρκή αερισμό και φως
·         Ατελής προετοιμασία της επιφάνειας
·         Ιδιαίτερα λερωμένες επιφάνειες που αποτελούν τροφή για την ανάπτυξη μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών

ΛΥΣΗ:
Αφαιρείτε τη μούχλα με καθαριστικό υγρό. Ξεπλένετε με άφθονο νερό και στη συνέχεια ασταρώνετε με αστάρι αντιμουχλικό και βάφετε με αντιμουχλικό πλαστικό.

Εμφάνιση κιτρινίλας και λεκέδων

ΑΙΤΙΑ:
·         Η επίδραση της θερμότητας από θερμαινόμενους αγωγούς, καλοριφέρ ή σόμπες
·         Ελλιπής αερισμός ιδιαίτερα σε χώρους καπνιστών
·         Συσσωρευμένη υγρασία

ΛΥΣΗ:
Εφαρμογή με ακρυλικό υδατοδιαλυτό υπόστρωμα ή, σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, με αλκυδικό υπόστρωμα του οποίου η σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική κάλυψη των λεκέδων. Έπειτα από ένα 24ωρο εφαρμόζετε πλαστικό ανώτερης ποιότητας. Εάν η αιτία των λεκέδων είναι η υγρασία, αυτή  πρέπει να αντιμετωπισθεί εντοπίζοντας και απομακρύνοντας αυτό που την προκαλεί.

Η βαμμένη επιφάνεια “βγάζει” χρώμα μετά από πλύσιμο με απορρυπαντικό

ΑΙΤΙΑ:
·         Η επιφάνεια πλύθηκε πριν προλάβει να στεγνώσει εντελώς (προτείνεται το πλύσιμο να γίνεται 15 μέρες μετά το βάψιμο)
·         Χρησιμοποιήθηκε πολύ άγριο μέσο τριβής για το καθαρισμό της επιφάνειας
·         Η επιφάνεια είναι βαμμένη με πολύ κακής ποιότητας χρώμα ή δεν ακολουθήθηκαν οι προτεινόμενες συνθήκες βαφής
·         Το απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ δυνατό. Συνήθως προτείνεται άχρωμο, απαλό απορρυπαντικό πιάτων

ΛΥΣΗ:
Αφού στεγνώσει τελείως η επιφάνεια βάφετε ξανά με πλαστικό ανώτερης ποιότητας.

Δημιουργία φυσαλίδων και κρατήρων κατά την εφαρμογή του χρώματος

ΑΙΤΙΑ:
·         Βαφή αμέσως μετά την ανάδευση που συνήθως είναι ιδιαίτερα έντονη
·         Χρήση ακατάλληλων εργαλείων π.χ. ρολό με ακατάλληλο πέλος
·         Βαφή σε υψηλές θερμοκρασίες, >35°C
·         Βαφή μη ασταρωμένων επιφανειών με μεγάλο πορώδες

ΛΥΣΗ:
Αν το πρόβλημα είναι έντονο απαιτείται τρίψιμο της επιφάνειας, αστάρωμα με αστάρι εμποτισμού και βάψιμο με πλαστικό ανώτερης ποιότητας. Όταν το πρόβλημα είναι μικρότερης έκτασης το τρίψιμο και η επαναβαφή αρκούν.

Υποχώρηση του στρώματος βαφής σε κάθετες επιφάνειες - κατακόρυφο “τρέξιμο”

ΑΙΤΙΑ:
·         Η αραίωση του χρώματος είναι πολύ μεγάλη
·         Εφαρμογή του προϊόντος σε πολύ παχύ στρώμα

ΛΥΣΗ: Εάν το χρώμα δεν έχει στεγνώσει, απλώνετε ομοιόμορφα την ποσότητα που τρέχει ξαναπερνώντας το ρολό ή το πινέλο. Εάν όμως έχει στεγνώσει τρίβετε τα σημεία με το τρέξιμο και βάφετε με πλαστικό.

Η βαμμένη επιφάνεια έχει “φουσκώσει”

ΑΙΤΙΑ:
·         Υπάρχει εσωτερική υγρασία*
·         Το βάψιμο της επιφάνειας έγινε όταν αυτή ήταν νωπή
·         Βαφή σε υψηλές θερμοκρασίες, >35°C
·         Εφαρμογή του προϊόντος σε πολύ παχύ στρώμα

ΛΥΣΗ:
Τρίβετε την επιφάνεια στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί τα "φουσκώματα" και στοκάρετε με ακρυλικό στόκο. Ασταρώνετε με αστάρι εμποτισμού και βάφετε με πλαστικό α’ ποιότητας κατά προτίμησηση τους πιο ζεστούς μήνες όπου η υγρασία ελαχιστοποιείται. *Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε την αιτία της υγρασίας πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο.

Εμφάνιση ρωγμών, σκασιμάτων

ΑΙΤΙΑ:
·         Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε αραιώθηκε πολύ
·         Η ποιότητα του χρώματος είναι κακή
·         Η προετοιμασία της επιφάνειας είναι ατελής, μπορεί για παράδειγμα να απαιτείται αστάρωμα  που δεν έχει προηγηθεί
·         Το υπόστρωμα π.χ. ο σοβάς έχει ρωγμές

ΛΥΣΗ:
Απομάκρυνση των σαθρών κομματιών με σπάτουλα, αστάρωμα με αστάρι εμποτισμού. Έπειτα ακολουθεί στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο, αστάρωμα εκ νέου με αστάρι εμποτισμού και κατόπιν εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Η βαμμένη επιφάνεια παρουσιάζει σημάδια από ρολό ή πινέλο

ΑΙΤΙΑ
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας ή χαμηλής καλυπτικότητας
·         Χρήση ακατάλληλων εργαλείων βαφής
·         Λανθασμένη τεχνική χρήσης ρολού ή πινέλου
·         Επαναβαφή της επιφάνειας τοπικά όσο αυτή είναι ακόμη νωπή

 

ΛΥΣΗ:
Αν το πρόβλημα είναι έντονο απαιτείται τρίψιμο της επιφάνειας, αστάρωμα με αστάρι εμποτισμού και βάψιμο με πλαστικό α’ ποιότητας. Όταν το πρόβλημα είναι μικρότερης έκτασης η επαναβαφή αρκεί.

Εξωτερικές Επιφάνειες Τοιχοποιίας

Η απόχρωση του χρώματος έχει ξεθωριάσει

ΑΙΤΙΑ:
·         Οι κίτρινες, κόκκινες και μπλέ αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία (λόγω νομοθετικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων)
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας
·         Η επιφάνεια δεν είναι ασταρωμένη
·         Το χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί δεν ενδείκνυται για εξωτερικές επιφάνειες
·         Η επιφάνεια πλύθηκε με ακατάλληλο ισχυρό απορρυπαντικό

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας με 100% ακρυλικό χρώμα.

Το χρώμα αδυνατεί να καλύψει τα στοκαρισμένα σημεία μιας επιφάνειας

ΑΙΤΙΑ
·         Τα σημεία αυτά δεν ασταρώθηκαν, όπως απαιτείται, πριν την εφαρμογή του χρώματος
·         Το χρώμα είναι χαμηλής καλυπτικότητας
·         Η επιφάνεια δεν είναι λεία ή έγινε κακό στοκάρισμα

ΛΥΣΗ:
Επαναβαφή της επιφάνειας με 100% ακρυλικό χρώμα ή ελαστομερές (προηγείται αστάρωμα αν δεν έχει γίνει με αλκυδικό αστάρι εμποτισμού)

Η βαμμένη επιφάνεια εμφανίζει ασπρίλες με τη μορφή σκόνης ή χιονιού

ΑΙΤΙΑ:
·         Άλατα του σοβά και του μπετόν που δεν έχουν απομακρυνθεί πριν τη βαφή
·         Υγρασία που είτε προϋπάρχει στον τοίχο, είτε μεταφέρεται στον τοίχο από το εσωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια όταν εκδηλώνεται έχει παρασύρει μαζί και τα άλατα του σοβά ή του μπετόν
·         Ρωγμές του χρώματος που προσβάλλονται από υγρασία και διάβρωση περιβάλλοντος

ΛΥΣΗ:
Απομακρύνετε τα άλατα μηχανικά με τριβείο και καθαρίστε τα υπολείμματα με νερό. Όταν στεγνώσει η επιφάνεια ασταρώνετε με αλκυδικόαστάρι εμποτισμού και βάφετε με 100% ακρυλικό χρώμα ή ελαστομερές. Όπου απαιτείται, πριν το αστάρωμα προηγείται στοκάρισμα με ακρυλικό στόκο.

Η βαμμένη επιφάνεια έχει ζαρώσει

ΑΙΤΙΑ:
·         Το στρώμα βαφής είναι πολύ παχύ
·         Η βαμμένη επιφάνεια εκτέθηκε σε πολύ υγρές συνθήκες πριν προλάβει να στεγνώσει
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε υψηλές θερμοκρασίες

ΛΥΣΗ: 
Αφαιρέστε τις ζαρωμένες στρώσεις βαφής και ασταρώστε με αστάρι εμποτισμού. Όταν το αστάρι στεγνώσει βάφετε με 100% ακρυλικό χρώμα. Επισημαίνουμε ότι πάντα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων, όσον αφορά την αραίωσή τους και τις συνθήκες στις οποίες πρέπει να γίνεται η εφαρμογή τους.

Η βαμμένη επιφάνεια ξεφλουδίζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Είναι ατελής η προεργασία της επιφάνειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί κακής ποιότητας υλικά προεργασίας
·         Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε είναι κακής ποιότητας
·         Ύπαρξη υγρασίας
·         Η θερμοκρασία εφαρμογής του χρώματος είναι πολύ χαμηλή

ΛΥΣΗ:
Απομακρύνετε τα αποφλοιωμένα κομμάτια με γυαλόχαρτο, σπάτουλα ή συρματόβουρτσα. Εντοπίστε την προέλευση της υγρασίας εάν αυτή είναι η αιτία του προβλήματος και αντιμετωπίστε τη. Ασταρώστε με αστάρι εμποτισμού και στοκάρετε με τσιμεντοειδή στόκο, ασταρώστε εκ νέου και βάψτε με 100% ακρυλικό χρώμα ή ελαστομερές.

Εμφάνιση ρωγμών, σκασιμάτων σε βαμμένη επιφάνεια

ΑΙΤΙΑ:
·         Η επιφάνεια έχει πολλές τριχοειδείς ρωγμές
·         Η επιφάνεια πριν βαφτεί έπρεπε να έχει ασταρωθεί
·         Το χρώμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε δεν έχει την απαιτούμενη ελαστικότητα και πρόσφυση
·         Η βαφή έγινε πάνω σε μη βαφόμενες σιλικόνες
·         Υπάρχει συσσωρευμένη υγρασία

ΛΥΣΗ:
Ασταρώστε με αστάρι εμποτισμού και βάψτε με ελαστομέρες ακρυλικό χρώμα (για μεγαλύτερη ελαστικότητα).

Κιμωλίαση (απομάκρυνση χρώματος με τη μορφή σκόνης)

ΑΙΤΙΑ:
Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε είναι κακής ποιότητας ή ακατάλληλο για εξωτερική χρήση

ΛΥΣΗ:
Τρίβετε την επιφάνεια με βούρτσα να απομακρυνθεί όλη η σκόνη και καθαρίζετε τα υπολείμματα με βρεγμένο πανί. Εάν παρ'όλα αυτά, και αφού η επιφάνεια στεγνώσει, συνεχίζει να παρουσιάζει κιμωλίαση ασταρώνετε με αλκυδικό αστάρι εμποτισμού και εφαρμόζετε 100% ακρυλικό χρώμα. Μπορείτε να παραλείψετε το αστάρι στη περίπτωση που η επιφάνεια μετά το καθαρισμό της δεν παρουσιάζει κιμωλίαση.

Η βαμμένη επιφάνεια δεν έχει την ίδια απόχρωση σε όλα τα σημεία της κατά μήκος της επιφάνειας της

ΑΙΤΙΑ:
·         Υπερβολική αραίωση
·         Η επιφάνεια δεν έχει ασταρωθεί σωστά
·         Η επιφάνεια σε κάποια σημεία της είναι περισσότερο πορώδης
·         Κακή τεχνική εφαρμογής του χρώματος
·         Υγρασία κυρίως στο κάτω μέρος της οικοδομής (από κακή μόνωση με το έδαφος)

ΛΥΣΗ:
Ασταρώστε με αλκυδικό αστάρι εμποτισμού και έπειτα βάψτε με 100% ακρυλικό χρώμα, προσέχοντας όμως, η εφαρμογή του χρώματος να είναι συνεχόμενη, έτσι ώστε να μην προλαβαίνει να στεγνώσει πιο γρήγορα σε ορισμένα σημεία (το στεγνό χρώμα φαίνεται ένα τόνο πιο σκούρο). Αν οφείλεται σε υγρασία απαιτείται μόνωση.

Δημιουργία λεκέδων και διαφοροποίηση γυαλάδας από κατακόρυφο τρέξιμο του χρώματος

ΑΙΤΙΑ:
Όταν η βαφή γίνεται σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας, το χρώμα καθυστερεί να στεγνώσει και τμήμα από τα υδατοδιαλυτά συστατικά του εγκλωβίζεται στην επιφάνεια και δημιουργούν τρεξίματα, λεκέδες και διαφορά γυαλάδας.

ΛΥΣΗ: Αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πρόβλημα δεν επεμβαίνετε και αφήνετε την επιφάνεια να αυτοξεπλυθεί. Αν όμως δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ξεπλένετε με νερό και τρίβετε ελαφριά με πανί ή σφουγγάρι.

Εμφάνιση υγρασίας και μούχλας (μαύρες, γκρι-καφέ κηλίδες)

ΑΙΤΙΑ:
·         Ιδιαίτερα λερωμένες επιφάνειες που αποτελούν τροφή για την ανάπτυξη μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών
·         Επιφάνειες που δεν τις βλέπει ο ήλιος
·         Ατελής προετοιμασία της επιφάνειας

ΛΥΣΗ:
Αφαιρείτε τη μούχλα με καθαριστικό υγρό. Ξεπλένετε με άφθονο νερό και στη συνέχεια ασταρώνετε με αλκυδικό αστάρι εμποτισμού και βάφετε με 100% ακρυλικό χρώμα.

Μεταλλικές Επιφάνειες

Το χρώμα δεν έχει αποκτήσει την προβλεπόμενη σκληρότητα

ΑΙΤΙΑ:
·         Η επιφάνεια ασταρώθηκε και δεν είχε προλάβει να στεγνώσει πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος
·         Το χρώμα δεν αραιώθηκε αρκετά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, και η εφαρμογή του έγινε σε παχύ στρώμα
·         Η ποιότητα του χρώματος είναι κακή

ΛΥΣΗ:
Αφού τρίψετε απαλά την επιφάνεια, περνάτε ένα χέρι με γυαλιστερό ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα.

Κιμωλίαση (απομάκρυνση χρώματος με τη μορφή σκόνης)

ΑΙΤΙΑ:
·         Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε αραιώθηκε πολύ και η εφαρμογή του έγινε σε λεπτό στρώμα
·         Υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας

ΛΥΣΗ:
Τρίβετε την επιφάνεια με βούρτσα, να απομακρυνθεί όλη η σκόνη και καθαρίζετε τα υπολείμματα με βρεγμένο πανί. Βάφετε ένα ή δύο χέρια με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα.

Η βαμμένη επιφάνεια ξεφλουδίζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Η επιφάνεια χρειαζόταν αστάρι πριν την εφαρμογή του χρώματος
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας και δεν έχει την απαιτούμενη πρόσφυση
·         Η επιφάνεια είναι γυαλιστερή και δεν έχει αποχαρταριστεί

ΛΥΣΗ:
Απομακρύνετε τα σαθρά κομμάτια με γυαλόχαρτο και ασταρώνετε με ΜΙΝΙΟ ή ANTI-RUSTPRIMER ή ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Μόλις το αστάρι στεγνώσει βάφετε με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα.

Δημιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρμογή του χρώματος

ΑΙΤΙΕΣ
·         Εφαρμογή αμέσως μετά την ανάδευση, που συνήθως είναι ιδιαίτερα έντονη
·         Χρήση ακατάλληλων εργαλείων εφαρμογής
·         Η αραίωση του χρώματος έγινε με ακατάλληλο διαλυτικό
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε υψηλές θερμοκρασίες, >35°C

ΛΥΣΗ:
Αποχαρτάρετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο και βάφετε ξανά με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα.

Η βαμμένη επιφάνεια καθυστερεί να στεγνώσει

ΑΙΤΙΑ:
·         Η αραίωση του χρώματος έγινε με ακατάλληλο διαλυτικό
·         Το στρώμα εφαρμογής του χρώματος είναι πολύ παχύ
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
·         Το χρώμα είναι κακής ποιότητας

ΛΥΣΗ:
Εφαρμόζετε ένα ή δύο χέρια με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα αραιώνοντας 5-10% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων, όσον αφορά την προετοιμασία της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής τους.

Η βαμμένη επιφάνεια ζαρώνει

ΑΙΤΙΑ:
·         Έγινε επαναβαφή χωρίς προηγουμένως να έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι
·         Η αραίωση του χρώματος έγινε με ακατάλληλο διαλυτικό
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να στεγνώσει γρήγορα και επιφανειακά
·         Το στρώμα εφαρμογής του χρώματος είναι πολύ παχύ

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια από τα ζαρώματα με τρίψιμο και βάψτε πάλι με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα, αραιώνοντας 5-10% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

Κατακόρυφο τρέξιμο - υποχώρηση του στρώματος βαφής

ΑΙΤΙΑ:
·         Η αραίωση του χρώματος είναι πολύ μεγάλη
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ παχύ στρώμα
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια από τα "τρεξίματα" με τρίψιμο και βάψτε, στο σωστό πάχος, με γυαλιστερό ντουκόχρωμα ή με σιλικονούχο ντουκόχρωμα αραιώνοντας 5-10% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

Η επιφάνεια παρά το γεγονός ότι είναι βαμμένη με υπόστρωμα - τελείωμα (δύο σε ένα) σκουριάζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Η προεργασία της επιφάνειας είναι ατελής, δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς η σκουριά
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ λεπτό στρώμα
·         Η ποιότητα του χρώματος είναι κακή

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια από τη σκουριά και τα υπολείμματά της τρίβοντάς τη. Έπειτα, εφαρμόστε γυαλιστερή ριπολίνη με αντισκωριακή προστασία, που εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά χωρίς προηγουμένως να απαιτείται η χρήση υποστρώματος

Ξύλινες Επιφάνειες

Εμφάνιση όψης φλούδας πορτοκαλιού μετά από εφαρμογή με ριπολίνη ή βερνίκι

ΑΙΤΙΑ:
·         Χρήση ακατάλληλου διαλυτικού
·         Χρήση ακατάλληλων μέσων βαφής, ρολλό ή πιστόλι
·         Η εφαρμογή του χρώματος ή του βερνικιού με πιστόλι έγινε από πολύ κοντινή απόσταση
·         Η αραίωση του χρώματος είναι πολύ μεγάλη

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια με τρίψιμο και στη συνέχεια, στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι περασμένη με ριπολίνη, βάφετε με ριπολίνη νερού ή με ριπολίνη διαλύτου, ενώ στη περίπτωση που η επιφάνεια είναι περασμένη με βερνίκι, βάφετε το πρώτο χέρι με συντηρητικό ξύλου και το δεύτερο με  βερνίκι νερού. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείτε και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συντηρητικό και βερνίκι διαλύτου.

Η ριπολίνη ή το βερνίκι ξεφλουδίζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Συσσωρευμένη υγρασία μεταξύ χρώματος και ξύλου η οποία προέρχεται είτε από το ξύλο είτε από το εξωτερικό περιβάλλον
·         Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πολυκαιρισμένο ή κακής ποιότητας
·         Δεν έγινε σωστή προετοιμασία της επιφάνειας

ΛΥΣΗ:
Όταν ξεφλουδίζει η ριπολίνη, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής: καθαρίζετε την επιφάνεια, από το αποφλοιωμένο χρώμα, με τρίψιμο και στη συνέχεια βάφετε ένα χέρι με βελατούρα ή βελατούρα νερού και δύο χέρια με ριπολίνη διαλύτου ή νερού. Όταν όμως το ξεφλούδισμα προέρχεται από βερνίκι, μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας, εφαρμόζετε ένα χέρι συντηρητικό διαλύτου ή νερού και δύο χέρια βερνίκι διαλύτου ή νερού.

Η λευκή ριπολίνη κιτρινίζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Η ριπολίνη έχει εφαρμοσθεί σε επιφάνεια που βρίσκεται σε χώρο σκοτεινό
·         Η ριπολίνη είναι διαλύτου και όλες οι ριπολίνες διαλύτου παρουσιάζουν την αδυναμία της αλλοίωσης της λευκότητας με την πάροδο του χρόνου
·         Η ριπολίνη είναι κακής ποιότητας

ΛΥΣΗ:
Αποχαρτάρετε την επιφάνεια και βάφετε με βελατούρα νερού και ριπολίνη νερού.

Η ριπολίνη ή το βερνίκι ζαρώνει

ΑΙΤΙΑ:
·         Έγινε επαναβαφή χωρίς προηγουμένως να έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι
·         Η αραίωση του χρώματος έγινε με ακατάλληλο διαλυτικό
·         Η εφαρμογή του χρώματος έγινε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να στεγνώσει γρήγορα και επιφανειακά
·         Το στρώμα εφαρμογής του χρώματος είναι πολύ παχύ

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια με τρίψιμο και στη συνέχεια, στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι περασμένη με ριπολίνη, βάφετε με ριπολίνη νερού ή με ριπολίνη διαλύτου (αν έχετε χρησιμοποιήσει προϊόντα διαλύτου), ενώ στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι περασμένη με βερνίκι, βάφετε το πρώτο χέρι με συντηρητικό ξύλου και το δεύτερο με  βερνίκι. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείτε και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συντηρητικό και βερνίκι διαλύτου.

Η απόχρωση του βερνικιού ή του συντηρητικού ξύλου είναι διαφορετική από αυτή που δίνεται στο χρωματολόγιο

ΑΙΤΙΑ:
·         Ο διαφορετικός τρόπος εφαρμογής π.χ. έχουν περασθεί περισσότερες ή λιγότερες στρώσεις, με αποτέλεσμα, η απόχρωση να αλλάζει
·         Η απόχρωση του ξύλου
·         Η αραίωση που έχει γίνει στο βερνίκι (το συντηρητικό δεν αραιώνεται)
·         Απορροφητικότητα του ξύλου

ΛΥΣΗ:
Αποχαρτάρετε την επιφάνεια και εφαρμόζετε ένα χέρι συντηρητικό νερού,  στην απόχρωση που επιθυμείτε, και δύο χέρια βερνίκι νερού.

Δημιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρμογή του βερνικιού ή της ριπολίνης

ΑΙΤΙΑ:
·         Εφαρμογή αμέσως μετά από ανάδευση που συνήθως είναι έντονη
·         Χρήση ακατάλληλων εργαλείων εφαρμογής
·         Η αραίωση του χρώματος έγινε με ακατάλληλο διαλυτικό, πολύ πτητικό
·         Η ριπολίνη ή το βερνίκι είναι κακής ποιότητας

ΛΥΣΗ:
Αποχαρτάρετε την επιφάνεια που έχει πρόβλημα και στην περίπτωση που η εφαρμογή έχει γίνει με ριπολίνη, εφαρμόζετε ένα χέρι βελατούρα νερού και δύο χέρια ριπολίνη νερού. Αν αντί για σύστημα νερού, έχετε χρησιμοποιήσει σύστημα διαλύτου, εφαρμόζετε ένα χέρι βελατούρα και δύο χέρια ριπολίνη. Στην περίπτωση που η εφαρμογή έχει γίνει με βερνίκι, μετά το αποχαρτάρισμα εφαρμόζετε ένα χέρι συντηρητικό ξύλου νερού και δύο χέρια βερνίκι νερού ή  αντίστοιχα συντηρητικό και βερνίκι διαλύτου .

Εμφάνιση ομοιόμορφων ρωγμών πάνω στην επιφάνεια του χρώματος

ΑΙΤΙΑ:
·         Το χρώμα δεν έχει την απαιτούμενη σκληρότητα
·         Η φυσική φθορά που οφείλεται σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και έντονες καιρικές συνθήκες
·         Η εφαρμογή του χρώματος στο δεύτερο χέρι έγινε πριν προλάβει να στεγνώσει το πρώτο

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε την επιφάνεια πολύ καλά με τρίψιμο και στη συνέχεια, όταν πρόκειται για εφαρμογή με ριπολίνη, βάφετε ένα χέρι με βελατούρα νερού ή διαλύτου και αφού στεγνώσει, συνεχίζετε με ριπολίνη νερού ή ριπολίνη διαλύτου, αντίστοιχα. Όταν όμως πρόκειται για ρωγμές που προέρχονται από εφαρμογή βερνικιού, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία, αλλά χρησιμοποιείτε συντηρητικό νερού ή διαλύτου και βερνίκι νερού ή διαλύτου αντίστοιχα.

Η ριπολίνη ή το βερνίκι παραμένει μαλακό και χαράζεται ενώ σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, έπρεπε να είναι εντελώς στεγνό

ΑΙΤΙΑ:
·         Κακής ποιότητας ριπολίνη ή βερνίκι
·         Η ξύλινη επιφάνεια στην οποία έγινε η εφαρμογή είναι ή σε χώρο με υγρασία ή σε χώρο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία
·         Η προετοιμασία της ξύλινης επιφάνειας είναι ανεπαρκής (οι ξύλινες επιφάνειες έχουν υπολείμματα από λάδια, ρετσίνι που αν δεν απομακρυνθούν μπορεί να επηρεάσουν το στέγνωμα)

ΛΥΣΗ:
Απομακρύνετε το νωπό χρώμα με διαβρωτικό και στην περίπτωση της ριπολίνης χρησιμοποιείτε βελατούρα νερού ή διαλύτου και ριπολίνη νερού ή ριπολίνη διαλύτου. Στην περίπτωση που η εφαρμογή έχει γίνει με βερνίκι χρησιμοποείτε συντηρητικό νερού ή διαλύτου και βερνίκι νερού ή διαλύτου αντίστοιχα.

Επιφάνειες Ειδικών Εφαρμογών

Το βερνίκι πέτρας ξεφλουδίζει

ΑΙΤΙΑ:
·         Η εφαρμογή έγινε σε πολύ μεγάλο πάχος
·         Έγινε επαναβαφή το δεύτερο χέρι πριν προλάβει να στεγνώσει καλά το πρώτο
·         Η πέτρα έχει συσσωρευμένη υγρασία
·         Η επιφάνεια της πέτρας έχει εκτεθεί πολύ στην ηλιακή ακτινοβολία
·         Το βερνίκι πέτρας είναι κακής ποιότητας

ΛΥΣΗ:
Καθαρίστε την επιφάνεια με τρίψιμο και στη συνέχεια εφαρμόστε δύο χέρια, στο σωστό πάχος, με βερνίκι πέτρας εμποτισμού (χρόνος επαναβαφής 3-4 ώρες ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες).

Η επιφάνεια βαμμένης πισίνας έχει φουσκώσει

ΑΙΤΙΑ:
·         Κακή προετοιμασία επιφάνειας, δεν προηγήθηκε τρίψιμο
·         Υπάρχει συσσωρευμένη υγρασία
·         Η επιφάνεια είχε ρωγμές ή τρύπες που προηγουμένως δεν στοκαρίστηκαν
·         Η εφαρμογή του χρώματος δεν έγινε στις προτεινόμενες συνθήκες θερμοκρασίας
·         Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες εφαρμογής και η πισίνα γεμίσθηκε πριν περάσει το χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, που απαιτείται για τη δημιουργία ανθεκτικού φιλμ

ΛΥΣΗ:
Τρίβετε και καθαρίζετε την επιφάνεια από το φουσκωμένο χρώμα, στοκάρετε αν χρειάζεται και στη συνέχεια, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος, εφαρμόζετε εποξειδικό αστάρι και εποξειδικό χρώμα πισίνας.