Μέγας Χορηγός του Open House 2022

Η μεγαλύτερη αρχιτεκτονική γιορτή της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2022 με την βοήθεια μας, με μεγάλη επιτυχία και χιλιάδες επισκέψεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Open House

Τα καταστήματα ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ αποτελούν τα τελευταία χρόνια τον μεγάλο χορηγό στο OPEN HOUSE THESSALONIKI, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αρκτούρος

Τα καταστήματα ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ αποτέλεσαν περήφανο χορηγό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση του πρώτου εξειδικευμένου κτηνιατρείου άγριων θηλαστικών στις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

TEDx

Τα καταστήματα ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ αποτέλεσαν τον μεγάλο χορηγό στο συνέδριο του TEDX THESSALONIKI 2018 προκειμένου να συνεισφέρουν στην διάδοση καινοτόμων ιδεών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »