Διαμέρισμα στο κέντρο

Πατητή τσιμεντοκονία, τεχνικές παλαίωσης σε ξύλο και μέταλλο, φύλλα χρυσού.