• Πατητή τσιμεντοκονία σε δάπεδα, τοίχους και έπιπλα
  • Chalk paint και τεχνοτροπίες παλαίωσης σε έπιπλα