-Τεχνοτροπία στο έργο του γλύπτη Κ. Βαρότσου στο lobby του Ξενοδοχείου SANI DUNES