Τα καταστήματα ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ αποτέλεσαν τον μεγάλο χορηγό στο συνέδριο του TEDX THESSALONIKI 2018 προκειμένου να συνεισφέρουν στην διάδοση καινοτόμων ιδεών και στην επικοινωνία μεταξύ νέων ανθρώπων με σκοπό την ενθάρρυνση της ηγετικής σκέψης.

Το συνέδριο πλαισιώθηκε από επιτυχημένα workshops που έφεραν σε επαφή τον κόσμο με καινοτόμα υλικά και τεχνοτροπίες.